WORKCENTER
film dokumentalny

Workcenter to swoisty zakon, gdzie codzienna dyscyplina pracy jest nie tylko zorientowana na tworzenie teatru ale przede wszystkim na tworzenie rytuałów – misteriów, które mają rozwijać duchowo zarówno aktorów jak i widzów. Aktorzy Workcenter są jak współcześni mnisi, którzy w poszukiwaniu duchowości podejmują radykalną decyzję poświęcenia swojego życia sztuce.

Czy sztuka może być drogą do świeckiego sacrum, jednoczącego ludzi ponad religijnymi strukturami, dostępnego dla wszystkich bez względu na wyznanie? Czy aby w pełni poznać świat duchowy trzeba zrezygnować z życia w społeczeństwie.

Film w produkcji.
planowany rok produkcji: 2021
czas trwania: 75‘

reżyseria: Aniela Gabryel zdjęcia: Zuzanna Kernbach, Jakub Burakiewicz montaż: Anna Garncarczyk dźwięk: Anna Rok kierowniczka produkcji: Ola Cyganek producentka: Agnieszka Dziedzic produkcja: Koi Studio

Film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Close Menu