Little Poland

Little Poland

[portfolio_slideshow id=2291]

Co roku kilkanaścioro młodych Japończyków rozpoczyna studia na Wydziale Polonistyki Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Zagranicznych. Jednym z obowiązkowych zadań studentów drugiego roku jest wystawienie sztuki teatralnej w języku polskim. „Little Poland” mówi nie tylko o procesie uczenia się języka polskiego, lecz także o tym, jak wyobrażenia o dorosłości zderzają się z rzeczywistością. Film Mateja Bobrika ma słodko-gorzki smak dorastania.

reżyseria: Matej Bobrik
zdjęcia: Michał Stajniak
produkcja: Agnieszka Dziedzic, Koi Studio
FILM W PRODUKCJI
Film był rozwijany w ramach warsztatów DOC LAB POLAND i  prezentowany w ramach Docs To Go w ramach 56. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.
„Sztuka zrozumienia” dostała dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w pierwszej sesji w 2016 roku. Koproducentem filmu są EC1 Łódź – Miasto Kultury i TVP 2.


Little Poland is a coming-of-age story that follows one year in the life of a group of Japanese students who decide to sign up for Polish Language and Culture Studies at the University of Tokyo. One of the compulsory tasks for second-year students is to stage a play in Polish. In his documentary Little Poland, Matej Bobrik tells the story of their struggle, not only with the Polish language, but also how their projections clash strongly with reality. Little Poland possesses the bitter-sweet taste of growing up.

directing: Matej Bobrik
DoP: Michał Stajniak
production: Agnieszka Dziedzic, Koi Studio
FILM IN PRODUCTION

Film is a part of DOC LAB POLAND workshops. It was presented at Docs To Go at 56th Krakow Film Festival
„The Art of Understanding” got financing from Polish Film Institute in first session of 2016. Co-producers of the film are EC1 Łódź – Miasto Kultury and TVP 2.

Close Menu