<!--:pl-->Nasze filmy dofinansowane przez PISF<!--:--><!--:en-->Our films with PFI financing<!--:-->

Nasze filmy dofinansowane przez PISFOur films with PFI financing


Film dokumentalny Anieli Gabryel „Workcenter” dostał dofinansowanie na produkcję, zaś nasza koprodukcja „The Delegation” w reżyserii Asafa Sabana dostała dofinansowanie na development. Więcej informacji na stronie www.pisf.pl .

Documentary film by Aniela Gabryel „Workcenter”got financing for production, and our co-production „The Delegation” by Asaf Saban got financing for development from Polish Film Institute. More info at www.pisf.pl.

Close Menu