Nasze filmy dofinansowane przez PISF

Film dokumentalny Anieli Gabryel „Workcenter” dostał dofinansowanie na produkcję, zaś nasza koprodukcja „The Delegation” w reżyserii Asafa Sabana dostała dofinansowanie na development. Więcej informacji na stronie www.pisf.pl .